top of page

אהבה בימי קורונה | סטפני גבאי


"ואהבת לרעך כמוך" היא מצוות עשה בתורה ולדעת רבי עקיבא זהו מושג יסוד ביהדות.

הרעיון הפילוסופי משהו שאנחנו אמורים לאהוב את האחר כפי שאנחנו אוהבים את עצמנו נראה כמעט לא אפשרי, אך הכוונה היא בכוונה. זו המידה שיש לשאוף אליה. כי באותה המידה בה נאהב את עצמנו נוכל להוציא את התנועה הזו החוצה, אל האחר. באותה מידה.

ומהי אהבה עצמית אם לא קבלתם של כל הדברים שאנחנו חווים כמחשבה, כרגש וכתחושה? גם (ובעיקר) את אלו שאנחנו פחות אוהבים.


בנצרות: "Love thy neighbor as thyself" -אהוב את שכנך כאת עצמך - הוא מושג יסוד בברית החדשה ובעל חשיבות של הדיבר ה 11 לצד עשרת הדיברות.


בבסיס הבודהיזם עומד הרעיון שנקרא "חמלה עצמית". בודהה שהיה נסיך בשם סידהרתא גאוטמה, נחשף לסבל רק בגיל 29, עת יצא לראשונה אל מחוץ לחומות ארמונו והחליט לצאת למסעות ארוכים כדי לחפש מזור לסבל האנושי. על-פי הפסיכולוגיה הבודהיסטית החמלה היא כרטט של הלב למראה כאב. זוהי היכולת לראות את הקשיים שלנו דרך "עיניים אוהבות". אנחנו זקוקים לחמלה, לא לכעס, כדי ללמוד לפתח רכות ועדינות אל מול הקשיים שלנו במקום להיסגר מולם בפחד. כך נוכל להוציא את התנועה הזו החוצה, אל האחר ומשם מתרחש הריפוי. הבסיס לכל הפילוסופיות (שנותרו פופולריות) הוא: אהבה ומידה נכונה. החולי מתחיל כשאנו מתבלבלים לגבי המשמעות של אהבה עצמית בריאה ומאוזנת לבין נרקיסיזם שקיים בדרגות שונות אצל כל בני האנוש.

המידה הנכונה מתבטלת. אנחנו מפריזים בזה או גורעים מזה.


הקורונה כאן כדי להזכיר לנו להיות מאוזנים יותר, טובים יותר. לעצמנו ולאחר. להביא יותר אהבה גם לפחד או לדאגה. הפחד הוא לא כל מה שאנחנו, הוא אורח לרגע והוא שם כדי לשמור עלינו עוד מימיהם של אבות אבותינו שבזכות הפחד ידעו שצריך לברוח מהאריה שרודף אחריהם, כדי לשרוד. אז מותר להרגיש פחד ונכון לתת לו מקום. במידה הנכונה.

בכוחו של וירוס קטן להזכיר לנו שהעולם שלנו עגול וחוקי הקארמה הם חוקי הטבע: מה שניתן - זה גם מה שנקבל. הכל פועל בהדדיות, ועלינו לפעול כמו הטבע: לאהוב את הטבע שלי ואת זה שמחוץ אלי, כדי להחזיר את ההרמוניה. משהו באיזון הופר ויש צורך בתזכורת שהאיזון מתחיל בתוכנו. אז מי שיושב בריטריט ביתי (בידוד), טוב יעשה אם ילמד את השיעור הזה יחד עם בני ביתו. שיראה בכך הזדמנות נהדרת להנות מהביחד הכפוי הזה עם האהובים שלו כדי לחדד: ניתן להפיץ וירוס כשם שניתן להפיץ אהבה. זו שעתנו היפה, ללמוד על אהבה ומידה נכונה.


צפייה 1

פוסטים קשורים

הצג הכול

בחירות

Comments


bottom of page