top of page

שנת שמיטה | סטפני גבאי


אפשרי לעצמך לשמוט

את כל מה שלא מיטיב עמך.

את יודעת.


שחררי את כל מי שמצמצם אותך. אין לך צורך במי שמעמעם את אורך


ותרי על כל הדרמות בחייך אין בהן כדי להעיד על עוצמות הרגש


שמטי את זכרונות העבר אין בהם כדי להעיד על מי שאת


זכרי את מילותיו של השחף: "המגביהה עוף הוא זה המרחיק ראות"


בחרי בעצמך

רפאי את לבך

והדרך כולה תפתח עבורך


אז

תוכלי לעוף אל נופים חדשים

כאלו שנבראו במיוחד בשבילך
צפייה 1

פוסטים קשורים

הצג הכול

בחירות

Comments


bottom of page